Địa chỉ: huyện Đăk Đoa - Gia Lai
Liên hệ trực tiếp:

Trường Mầm non ĐakKrong

huyện Đăk Đoa - Gia Lai
gialai-dakdoa-mndakkrong@edu.viettel.vn